DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co je bannerová reklama?

Grafická reklama, která se řadí mezi nejstarší a nejznámější formy on-line reklamy. Přestože má její účinnost a výkonnost  klesající tendenci, stále je v jistém ohledu nezastupitelná, především pro imidžové kampaně.

Negativní roli v oblíbenosti bannerových kampaní sehrály agresivnější formy zobrazení, které se snaží vykompenzovat omezený potenciál a klesající výkonnost, například popup bannery, které máme někdy problém i vypnout. Všudypřítomné blikající bannery tak vyvolaly bannerovou slepotu, což není mýtus ale reálný efekt, kdy již návštěvník zcela nevědomě přehlíží grafické reklamní formáty. Tím se začal zvyšovat tlak na nové formáty a na kreativu, která hraje pro úspěšnost bannerů klíčovou roli.

Formáty bannerů

V závislosti na poskytovateli reklamní plochy lze bannerovou reklamní kampaň realizovat v nepřeberném množství formátů, ať už statických (JPG, JPEG, PNG) či dynamických (GIF, SWF). Je zde ale omezené množství nejvyužívanějších formátů, které lze využít u většího množství poskytovatelů.

Ukázka flashového banneru ve formátu swf Ukázka statického banneru

provence

Stále ale platí, že vedle správně zvoleného umístění (cílení) a vedle správně vybraného formátu hraje významnou roli kreativa. Jakmile banner nezaujme hned na první pohled, jeho výkon padá jako podzimní listí.

Výběr umístění bannerů

Jak tu bylo již dříve zmíněno, naprostou alfou a omegou pro úspěšnost bannerové kampaně je výběr správného umístění. Je nutné pečlivě zvážit, zda se u poskytovatele nachází vaše cílová skupina. K tomu vám mohou být nápomocny sociodemografické údaje od poskytovatele, zdaleka ne všichni ale tyto údaje poskytují. Průzkum si ale můžete provést sami, všechny větší internetové projekty najdete v on-line přehledu NetMonitor, který spadá do služeb Sdružení pro internetovou reklamu. Získáte velmi užitečné informace v rozhodovacím procesu. Dalším vodítkem by mohly být informace z TOPlistu, který sbírá statistické údaje o návštěvnosti, v posledních letech je však značně na ústupu. Vůbec nejčastější formou prezentace statistik poskytovatele jsou přehledy z Google Analytics. Mimo statistiky ale zapojte i vlastní instinkt, dle obsahu se dá relativně bezpečně odhalit, jaká cílová skupina na webové stránky chodí a jak je vtažena do dění na stránkách.

netmonitor

Platební modely

V drtivé většině narazíte na platbu za zobrazení (PPV - pay per view). Nakoupíte tedy konkrétní počet zobrazení (impresí) vaší reklamy, které poskytovatel reklamního prostoru garantuje. Zobrazení, neboli imprese, je každé jednotlivé načtení stránky. Pro lepší orientaci v cenách se využívá měřící jednotka CPT (cost per thousand), která vám prozradí kolik zaplatíte za 1000 zobrazení své grafické reklamy.

O něco méně častá forma je platební model PPC (pay per click), čili platba za proklik. Mimo některé menší poskytovatele reklamního prostoru je tento model znám především díky systému Adwords a Sklik. Reklamní systémy Googlu a Seznamu dříve preferovaly zobrazování textových reklamních sdělení, s přibývajícím množstvím partnerských webů a vylepšeným cílením je PPC bannerová reklama stále efektivnější alternativou pro umístění vaší grafické reklamy. V možnostech nastavení v systémech Adwords a Sklik je ale propastný rozdíl. První zmiňovaný má ale několik let náskok, tak uvidíme, jestli vývojáři ze Seznamu zvednou hozenou rukavici.

Za zmínku stojí ještě model s platbou za umístění na určitý časový úsek. Využívá se ale převážně u menších projektů, nebo v rámci nadstandardní partnerské dohody.