DŮLEŽITÉ INFORMACE

RTB kampaně (real-time-bidding)

Real time bidding je způsob nákupu bannerů v reálném čase. Dnes již není nutné nakupovat bannery přes mediální agentury, ale lze to právě přes platformy zajišťující real time bidding.

Systém umožňuje zvolit CPC cenu za proklik, což je úspora o proti klasickým bannerům, kde se platí cena za tisíc zobrazení (CPT).

U RTB se dá zvolit cílení na publikum a tak efektivně využít vynaložené náklady na reklamu. Tímto se stává real-time-bidding levnější a jako bonus přináší data o chování publika, které z obyčejné bannerové reklamy nedostanete.

Jak funguje RTB?

Jde o automatizovaný proces, který probíhá v milisekundách a po načtení banneru do systému se hned zobrazuje uživateli. Výběr zobrazování reklamních ploch probíhá v reálném čase v aukci, mezi SSP a DSP.

Každému unikátnímu návštěvníku se tak může zobrazit jiná reklama, na základě jeho zájmů, interakce s webem inzerenta nebo jeho reklamou.

Jak se dostane Vaše reklama k uživateli?

Při otevření/načítání stránky se předají informace o volném prostoru pro reklamu do SSP Supply Side Platform). To okamžitě nabídne volnou impresi zobrazení reklamy systémům na straně několika DSP Demand Side Platform. Vybrané nabídky zašle DSP zpět do SSP a systém vyhodnotí a zobrazí ty nejrelevantnější.

Kde Vás bude vidět?

Do RTB platformy se zapojili společnosti Centrum Holdings, Mafra, Mladá fronta, Ringier Axel Springer a Sanoma Media Praha a spousta dalších.

Výhody RTB pro inzerenty?

Získá nižší cenu za impresi, lepší cílení potencionálních zákazníků a data pro zjišťování úspěšnosti reklamy.

RTB přináší do nákupu reklamy větší rychlost a řeší mnohé problémy, se kterými se setkáváme při nákupu klasické reklamy. Proces je zcela automatizovaný, Tím odpadají zdlouhavé procesy komunikací s mediálními agenturami.

Remarketing a Retargeting

V RTB můžeme cílit zpětnou reklamou na publikum i s Remarketingem a Retargetingem. A to v případě, že uživatel už navštívil Vaší stránku anebo klikl na Vaší reklamu.

Jak to je s cenou?

Není pravda, že nejvyšší nabídka musí být na prvním místě. SSP si vybírá podle svých měřítek a zohledňuje výhodnost zobrazení. Získaná data o uživateli vyhodnotí a vybere si z nabídky DSP, buď CPC anebo CPT dle relevance a zájmů publika. Programové nakupování reklamy v aukci pomocí RTB umožňuje využít široké možnosti cílení reklamy. Cílit na určité cookies, tematické weby,

Celý systém tak umožňuje dražit pouze ty imprese, které jsou pro nás relevantní a efektivně využít vynaložené prostředky reklamního rozpočtu. Real time bidding usnadňuje nákup bannerů, lepší cílení publika a ceny za klik a konverze jsou mnohdy levnější než u klasických nákupů reklamy.

RTB je vhodným řešením pro Brandové kampaně i pro výkonnostní marketing.

Musíme ale počítat s tím, že rozjezd není tak rychlý jako u PPC v AdWords a Sklik. Proto není vhodný pro krátkodobé kampaně. Na začátku kampaně potřebuje RTB systém minimálně 14 dní, než dojde k plné optimalizaci zobrazování bannerů a tedy i výhodnějšího CTR. Přesto zůstává RTB alternativním řešením bannerových kampaní, které vám přinese lepší zacílení, nižší cenu za impresi, a také data užitečná pro další analýzy.