DŮLEŽITÉ INFORMACE

ROI - návratnost investic

roiROI (Return on investment)

Návratnost investovaných prostředků se dá spolehlivě vypočítat podle vzorce ROI. Vzorec ROI se dá aplikovat prakticky na všechny investice, nejvíce používaný je však především v internetovém marketingu. Úspěšně a často je využíván u sledování nákladů do PPC a bannerové reklamy.

ROI vzorec

ROI (%) = zisk z prodeje/investice do reklamy, či podpory * 100

Výsledek nad 100 % nám napoví, že jsme se vydali správnou cestou. Pod 100 % jsme s investicí na minusových hodnotách, a je třeba věci měnit.

Je také třeba dodat, že ROI můžeme ovlivnit v průběhu kampaně a to změnou kreativy či například lepším cílením a dobou zobrazení reklamní kampaně. Neúspěšnost není vždy na straně poskytovatele reklamního prostoru, nebo reklamního systému.

Je nesmírně důležité si investice do placené podpory hlídat a pravidelně kontrolovat, děláte to také?

návratnost-investic

Velmi dobrých hodnot ROI se dá docílit PPC reklamou.

PPC (pay per click) reklama - výkonová reklama s platbou za proklik na webové stránky.